ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAINSeksyen 78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak


Seksyen 71 hendaklah terpakai, mutatis mutandis dan mengikut Hukum Syarak, bagi perintah mengenai pembayaran nafkah untuk faedah seseorang anak.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.