Enakmen 12
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (KEDAH DARUL AMAN) 2008


Seksyen 24. Bidang kuasa tidak meliputi orang bukan Islam


Tiada keputusan Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rendah Syariah boleh melibatkan mana-mana hak atau harta seseorang bukan Islam.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.