ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-KanakSeksyen 86. Penjagaan anak-anak tidak sahtaraf


Penjagaan anak tak sahtaraf hanya pada ibu dan saudara mara ibu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.