Enakmen 12
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (KEDAH DARUL AMAN) 2008


Seksyen 11. Kaedah-kaedah rayuan


Ketua Hakim Syarie boleh membuat kaedah tentang prosedur bagi rayuan dan permohonan bagi kebenaran merayu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.