ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
RayuanSeksyen 123. Rayuan


Mana-mana orang yang tidak berpuas hati dengan mana-mana keputusan mana-mana Mahkamah, atau mana-mana Pendaftar di bawah Enakmen ini boleh merayu kepada Mahkamah mengikut aturcara yang diperuntukan oleh undang-undang berkenaan tatacara mal dan jenayah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.