Enakmen 12
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (KEDAH DARUL AMAN) 2008


Seksyen 23. Hukum Syarak


(1) Mana-mana peruntukan atau tafsiran peruntukan dalam Enakmen ini yang berlawanan dengan Hukum Syarak adalah tidak sah setakat mana ianya berlawanan.

(2) Jika terdapat apa-apa perkara yang tidak diperuntukan atau mana-mana peruntukan dalam Enakmen ini tidak menyatakan dengan jelas, Mahkamah hendaklah menggunakan Hukum Syarak.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.