ENAKMEN 6
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI PULAU PINANG) 2004

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB I - FAKTA YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKANSeksyen 44. Fakta yang mengenainya Mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman


(1) Mahkamah hendaklah memberikan pengiktirafan kehakiman mengenai fakta yang berikut—
(2) Dalam segala hal ini, dan juga mengenai segala perkara mengenai sejarah awam, sastera, sains atau seni, Mahkamah boleh menggunakan buku atau dokumen rujukan yang sesuai untuk membantunya.

(3) Jika Mahkamah diminta oleh mana-mana orang supaya memberikan pengiktirafan kehakiman mengenai apa-apa fakta, ia boleh enggan berbuat demikian melainkan jika dan sehingga orang itu mengemukakan apa-apa buku atau dokumen sebagaimana yang difikirkannya perlu bagi membolehkannya berbuat demikian.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.