Enakmen Terkini


KELANTAN

ENAKMEN 9 TAHUN 1983
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH 1983
[DIMANSUHKAN OLEH ENAKMEN 8/02]_____________

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.