Enakmen 12
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH (KEDAH DARUL AMAN) 2008


Seksyen 31. Pemansuhan


Enakmen Mahkamah Syariah 1993 [Enak.Bil.4/1994] adalah dimansuhkan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.