ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002


Senarai PindaanUndang-Undang yang memindaTajuk ringkas Tarikh mula berkuatkuasa
En A4Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Pindaan) 200621 Disember 2006
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.