ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 111. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa


Jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang lelaki melahirkan seorang anak-

maka anak itu hendaklah dinasabkan kepada lelaki itu, tetapi lelaki itu boleh, dengan cara li’an, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.