ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 4. Pemakaian


Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang bermukim dalam Negeri Kedah Darul Aman, atau yang bermastautin dalam Negeri Kedah Darul Aman tetapi tinggal di luar Negeri itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.