ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN X - AMSeksyen 136. Pengecualian


Semua kaedah, peraturan, perintah, notis dan borang yang telah dikeluarkan atau dibuat di bawah atau menurut Enakmen yang dimansuhkan oleh Enakmen ini hendaklah masih lagi berkuat kuasa setakat mana ianya tidak berlawanan atau tidak digantikan oleh peruntukan Enakmen ini, sehingga dibatal atau digantikan oleh kaedah, peraturan atau perintah yang dikeluarkan atau dibuat di bawah peruntukan Enakmen ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.