ENAKMEN 11
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 119. Pengakuan lain daripada sebagai anak, ibu atau bapa


Jika seseorang mengakui seorang lain sebagai ahli keluarga, selain sebagai seorang anak, ibu atau bapa, pengakuan itu tidak boleh menyentuh mana-mana orang lain melainkan orang lain itu mengesahkan pengakuan itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.