ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN
Syarat yang Dikehendaki bagi Memulakan ProsidingSeksyen 73. Keizinan untuk mendakwa daripada Ketua Pendakwa Syarie.


Tiada pendakwaan bagi mana-mana kesalahan di bawah seksyen 103, 114, 115 atau 132 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 [En. No. 4/94] boleh dimulakan kecuali dengan keizinan Ketua Pendakwa Syarie.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.