K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Atoran 8

Tiap perkara yang bersangkut dengan pentadbiran dan kewangan hendak-lah di-putuskan dalam meshuarat Lembaga.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.