K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Atoran 10

Guru hendak-lah mempunyai kelayakan yang di-akui oleh Pendaftar Sekolah Ugama Islam.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.