K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Atoran 2

Tiap Sekolah Ugama Ra'ayat hendak-lah menubohkan lembaga Pentadbiran yang mengandongi ahli saperti berikut:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.