K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Atoran 7

Pendaftar Sekolah Ugama Islam atau mana Pegawai yang di-beri wakil oleh-nya boleh menghadhiri mana meshuarat yang di-adakan oleh Lembaga.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.