K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Atoran 4

Lembaga hendak-lah mengadakan meshuarat-nya sa-kurang sa-kali bagi tiap suku tahun.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.