K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Atoran 5

Salinan kenyataan panggil meshuarat hendak-lah di-hantarkan kapada Pendaftar Sekolah Ugama Islam pada tiap kali hendak di-adakan meshuarat.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.