K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Atoran 13

Pendaftar Sekolah Ugama Islam atau Merinyu Ugama boleh melawat mana sekolah pada bila masa.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.