K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Atoran 1

Maka atoran ini boleh-lah di-namakan Atoran Penyelenggaraan Madrasah dan Sekolah Ugama Ra'ayat Negeri Kedah, Tahun 1972.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.