K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Atoran 14

Lembaga bertanggong-jawab berkenaan dengan pentadbiran dan kewangan serta melaksanakan dasar di-atas dengan sempurna.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.