K. P.U. 16/1972
ATORAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DAN SEKOLAH UGAMA RA'AYAT NEGERI KEDAH, TAHUN 1972
Atoran 6

Butir meshuarat hendak-lah di-hantarkan satu salinan-nya kapada Pendaftar Sekolah Ugama Islam sa-lepas sahaja meshuarat tersebut di-adakan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.