Tambahan Perundangan (Original)


NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN MAHKAMAH SHAR'IYAH DAN HAL EHWAL PERKAHWINAN ISLAM, 1966 [NO. 1 TAHUN 1966]
Sekshen 105

Kn. P.U. 3/72
KAEDAH2 (BAYARAN2) MAHKAMAH SHAR'IYAH, 1972

Tarikh penyiaran : 11 Mei 1972
Tarikh mula kuat kuasa :1 Mei 1972
___________________________
SUSUNAN KAEDAH
___________________________
Mukadimah.

Kaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Bayaran2.
Kaedah 3. Pemansokhan Warta Kerajaan Kelantan.

JADUAL PERTAMA.
JADUAL KEDUA.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.