Tambahan Perundangan (Terkini)NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983 [EN. 1/83]


Kn. P.U. 30/84
KAEDAH-KAEDAH (BAYARAN-BAYARAN) NIKAH DAN CERAI KELUARGA ISLAM 1984
[DIMANSUHKAN OLEH KN. P.U. 30/00]


___________________________

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.