Tambahan Perundangan (Terkini)



NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983 [EN. 1/83]


Kn. P.U. 30/00
KAEDAH-KAEDAH NIKAH DAN CERAI (BAYARAN) 2000
[DIMANSUHKAN OLEH KN. P.U. 29/03]


___________________________

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.