Tambahan Perundangan (Terkini)NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983 [EN. 1/83]


Kn. P.U. 3/72
KAEDAH-KAEDAH BAYARAN MAHKAMAH SYARIAH 1972
[DIMANSUHKAN OLEH KN. P.U. 30/84]


___________________________

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.