Tambahan Perundangan (Terkini)NEGERI KELANTAN

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN MAHKAMAH SYARIAH 1982 [EN. 3/1982]


Kn. P.U. 5/94
KAEDAH-KAEDAH FI (MAHKAMAH SYARIAH) 1994
mengandungi pindaan terkini - Kn. P.U. 31/03

Tarikh penyiaran : 12 Mei 1994
Tarikh mula kuat kuasa :12 Mei 1994
___________________________
SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH
___________________________
Mukadimah

Kaedah 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Kaedah 2. Fee-fee.
Kaedah 3. Pemansuhan Kn. P.U. 3/72.

JADUAL

SENARAI PINDAAN
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.