Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE
Peraturan 3. Penubuhan Jawatankuasa.

Maka hendaklah ditubuhkan suatu Jawatankuasa yang diberi nama Jawatankuasa Peguam Syarie yang akan mengendalikan hal-hal berhubungan dengan Peguam Syarie di Negeri Pahang.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.