Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN IV - TATATERTIB
Peraturan 21. Peguam Syarie boleh memohon untuk dikeluarkan namanya daripada Daftar.

(1) Seseorang Peguam Syarie boleh, tertakluk kepada peraturan ini, memohon kepada Jawatankuasa supaya namanya dikeluarkan daripada Daftar.

(2) Tiap-tiap permohonan itu hendaklah disokong dengan afidavit yang hendaklah disampaikan kepada Jawatankuasa tidak kurang daripada dua bulan sebelum permohonan itu didengar.

(3) Jawatankuasa boleh atas sebab yang baik menghendaki pemohon itu mengiklankan tujuannya hendak membuat permohonan itu mengikut apa-apa cara yang diarahkan oleh Jawatankuasa.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.