Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN IV - TATATERTIB
Peraturan 16. Semua Peguam Syarie di bawah kawalan Jawatankuasa.

(1) Peguam Syarie hendaklah tertakluk kepada kawalan Jawatankuasa dan boleh, apabila sebab yang wajar ditunjukkan, dikeluarkan daripada Daftar atau digantung daripada menjalankan amalan atau dicela.

(2) Sebab yang wajar itu boleh ditunjukkan dengan bukti bahawa Peguam Syarie itu-
(3) Dalam apa-apa prosiding di bawah peraturan ini, Jawatankuasa boleh selain daripada fakta-fakta kes itu mengambil kira kelakuan dan keperibadian orang yang berkenaan itu pada masa yang lalu untuk menentukan apakah perintah yang perlu dibuat.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.