Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE
Peraturan 6. Mesyuarat Jawatankuasa.

(1) Pengerusi hendaklah mempengerusikan mana-mana mesyuarat Jawatankuasa dan jika Pengerusi tidak hadir ahli-ahli yang hadir bolehlah melantik seorang daripada mereka untuk mempengerusikan mesyuarat itu.

(2) Tiga ahli yang hadir hendaklah menjadi kuorum sesuatu mesyuarat.

(3) Keputusan mesyuarat Jawatankuasa hendaklah dibuat secara syura.

(4) Tertakluk kepada Peraturan-Peraturan ini dan apa-apa arahan Majlis, Jawatankuasa boleh membuat prosedurnya sendiri.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.