Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE
Peraturan 5. Menamatkan perlantikan dan perletakan jawatan.

(1) Perlantikan ahli-ahli Jawatankuasa di bawah perenggan 4(1)(d) boleh pada bila-bila masa ditamatkan oleh Majlis tanpa memberi sebab mengenainya.

(2) Seseorang ahli Jawatankuasa yang dilantik di bawah perenggan 4(1)(d) boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa dengan menghantar notis kepada Pengerusi Jawatankuasa.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.