Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN II - PENUBUHAN JAWATANKUASA PEGUAM SYARIE
Peraturan 7. Fungsi Jawatankuasa.

Jawatankuasa hendaklah-Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.