Phg. P.U. 12/1995
PERATURAN-PERATURAN PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN III - PEGUAM SYARIE
Peraturan 14. Rayuan terhadap keputusan Jawatankuasa.

(1) Seseorang yang tidak puashati dengan keputusan Jawatankuasa berhubungan dengan penerimaan masuk sebagai Peguam Syarie boleh merayu kepada Majlis bagi mengulangkaji keputusan itu dan keputusan Majlis adalah muktamad.

(2) Ahli Jawatankuasa yang menjadi ahli Majlis tidak boleh menyertai Majlis semasa Majlis mengulangkaji keputusan Jawatankuasa.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.