Tambahan Perundangan (Terkini)NEGERI PAHANG

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG 1982


Phg. P.U. 1/1990
PERATURAN PEGUAM-PEGUAM SYARIAH 1990
[DIMANSUHKAN OLEH PHG. P.U 12/1995]


___________________________

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.