Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian VII - TEMPOH SAH TAULIAHPeraturan 14. Tempoh Sah Tauliah

(1) Jawatankuasa mempunyai budi bicara untuk mengeluarkan sesuatu Tauliah tidak melebihi lima tahun berkuat kuasa dari tarikh ia dikeluarkan melainkan digantung atau ditamatkan lebih awal.

(2) Tempoh sesuatu Tauliah tamat hendaklah ditetapkan sama ada pada 30 Jun atau 31 Disember setiap tahun.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.