Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian II - JAWATANKUASA TAULIAH MAISPeraturan 7. Saraan

Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Setiausaha dan tiap-tiap anggota Jawatankuasa hendaklah dibayar elaun sebagaimana yang ditentukan oleh MAIS.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.