Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN V - FUNGSI PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAHKaedah 15. Tugas tugas Nazir.

Nazir sesuatu masjid hendaklah-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.