Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian II - JAWATANKUASA TAULIAH MAISPeraturan 5. Timbalan Pengerusi

Jika Pengerusi, atas apa-apa sebab tidak dapat melaksanakan fungsi Pengerusi, atau semasa apa-apa tempoh kekosongan jawatan Pengerusi, Timbalan Pengerusi hendaklah menjalankan fungsi Pengerusi.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.