Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian II - JAWATANKUASA TAULIAH MAISPeraturan 6. Setiausaha

Setiausaha hendaklah menyimpan satu Buku Daftar berhubung dengan semua permohonan dan pengeluaran Tauliah di bawah Peraturan-peraturan ini dan butir-butir yang berkaitan dengannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.