Sel. P.U. 22/2008
PERATURAN-PERATURAN TAULIAH (NEGERI SELANGOR) 2008

Bahagian II - JAWATANKUASA TAULIAH MAISPeraturan 8. Fungsi Jawatankuasa

Jawatankuasa hendaklah mempunyai fungsi yang berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.