Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

KEDAH

1. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Kedah Darul Aman) 2008 (En. 5/08 / En. 9) [ Original | Terkini ]