Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

KELANTAN

1. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 1982 (En. 3/82) [ Original | Terkini ]


2. Enakmen berkuatkuasa

Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) 2015 (En. 13/2015)3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 (En. 8/2002) [ Original | Terkini ]4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 (En. 7/2002)5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2002 (En. 9/2002)

    Enakmen termansuh

    a) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 1991 (En. 2/91) [ Original | Terkini ]


6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 (En. 6/2002)7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Majlis Agama Islam Kelantan Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 (En. 4/94)8. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Ugama Bukan Islam 1981 (En. 11/81) [ Original | Terkini ].:Sila rujuk Bahagian Pusat Sumber Maklumat dan Penerbitan (BPSMP) untuk senarai enakmen yang tidak dipaparkan:.