Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

PERLIS

1. Enakmen berkuatkuasa

a) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2006 (En. 7/2006) [ Original | Terkini ]
b) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam (Pengesahan) 2007 (En. 12)2. Enakmen berkuatkuasa

a) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006 (En. 4/2006) [ Original | Terkini ]
b) Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Pengesahan) 2007 (En. 13)3. Enakmen berkuatkuasa

a) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2006 (En. 6/2006)
b) Enakmen Prosedur Mal Mahkamah Syariah (Pengesahan) 2007 (En. 14)
4. Enakmen berkuatkuasa

a) Enakmen Jenayah dalam Syarak 1991 (En. 4/93) [ Original | Terkini ]
b) Enakmen Jenayah Dalam Syarak (Pengesahan) 2007 (En. 11)

5. Enakmen berkuatkuasa

a) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2006 (En. 5/2006)
b) Enakmen Prosedur Jenayah Dalam Syarak (Pengesahan) 2007 (En. 15)
6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Ugama Islam 1964 (En. 3/64) [Versi Bahasa Inggeris] [ Original | Terkini ]


7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Agama Islam 1988 (En. 5/89)
8. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2006

.:Sila rujuk Bahagian Pusat Sumber Maklumat dan Penerbitan (BPSMP) untuk senarai enakmen yang tidak dipaparkan:.