Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

PULAU PINANG

1. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 (En. 4/04 / En. 2)) [ Original | Terkini ]


2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 (En 5/04 / En. 3) [ Original | Terkini ].:Sila rujuk Bahagian Pusat Sumber Maklumat dan Penerbitan (BPSMP) untuk senarai enakmen yang tidak dipaparkan:.