Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

PERAK

1. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 (En. 4/04) [ Original | Terkini ]


2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 (En. 6/04)


3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Perak) 2004 (En. 7/04)

  Enakmen termansuh

  Enakmen Acara Mal Mahkamah Syariah 1996 (En. 2/96) [ Original | Terkini ]

4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Perak) 2004 (En. 8/04)

  Enakmen termansuh

  Enakmen Keterangan (Mahkamah Syariah) 1994 (En. 3/94) [ Original | Terkini ]

5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Jenayah (Perak) 2004 (En. 5/04)

  Enakmen termansuh

  Kanun Acara Jenayah (Syariah) 1994 (En. 4/94) [ Original | Terkini ]

6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Majlis Agama Islam Dan ‘Adat Melayu Perak (Tatatertib Dan Surcaj) 2001 (En. 4/2001)

7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Jenayah (Syariah) 1992 (En. 3/92)


8. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kawalan Sekolah-sekolah Agama Islam 1996 (En. 10/96)


9. Enakmen belum berkuatkuasa

Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam 1988 (En. 10/88)

10. Enakmen belum berkuatkuasa

Enakmen Wakaf (Perak) 2015 (En. 9/2015)

.:Sila rujuk Bahagian Pusat Sumber Maklumat dan Penerbitan (BPSMP) untuk senarai enakmen yang tidak dipaparkan:.