PindaanNEGERI TERENGGANU

ENAKMEN 11 TAHUN 1980
ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAK (PINDAAN) 1980


Tarikh Persetujuan DiRaja :7 Januari 1981
Tarikh disiarkan dalam Warta :15 Januari 1981
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1981
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa
Seksyen 2. Pindaan kepada seksyen 40.
Seksyen 3. Masukan seksyen baharu 40A
Seksyen 4. Masukan seksyen baharu 155A
Seksyen 5. Pindaan kepada Jadual
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.